Description

Finish: White / Black / White + Black

Dimensions: Diam: 85mm x H: 65mm / Diam: 78mm x H: 110mm / L: 85mm x W: 85mm x H: 65mm / L:78mm x W: 78mm x H: 110mm / L: 168mm x W: 85mm x H: 65mm / Cut-out: Diam: 75mm / L: 75mm x W: 75mm / L: 160mm x W: 75mm

Wattage: 12W / 2 x 12W

Kelvin: 3000K / 4000K / 5000K

Diffuser: Flat (Fixed) / Surface Mounted

Beam Angle: 12 / 23 / 38deg

Minimum Order Quantity (MOQ): 50

Download Data Sheet